Menu

INDMELDELSE I B1990

VIL DU INDMELDES I B1990

Så skal du kontakte formand Nicolai Larsen på mail: formand@b1990.dk eller mobil 51 86 40 16.

Der skal oplyses: navn, adresse, fødselsdato, mobil og mail.

Der vil også være mulighed for, at give oplysningerne til den respektive træner, som dernæst videregiver info til formanden.

Oprettelse af medlemsskab kan ske, såfremt at den pågældende spiller ikke har restance i nogen anden fodboldklub. Skal der søges spillercertifikat, så er det B1990 der sørger for at skaffe den til klubben. 

Alle data, som B1990 har om hver enkelt medlem eller klubpersoner, forefindes i datasystemet "kluboffice" som er et særligt tilpasset lagrings-program lavet af DBU(Dansk Boldspil Union).

Oplysninger om kontingentopkrævning findes under linket "kontingent". 

Ved udmeldelse, kontaktes formanden.