Menu

INDMELDING I B1990

VIL DU INDMELDES I B1990

Så skal du kontakte et bestyrelsesmedlem. 

Der skal oplyses: navn, adresse, fødselsdato, mobil og mail.

Typer af medlemsskab: a. spiller eller b. passiv medlem. (hvis du skal være stemmeberettiget til generalforsamling, skal du betale kr. 90,- senest 14 dage inden afviklingen.) 

Der vil også være mulighed for, at give oplysningerne til den respektive træner, som dernæst videregiver info til et bestyrelsesmedlem.

Oprettelse af medlemsskab til en spiller kan ske, såfremt at den pågældende spiller ikke har restance i nogen anden fodboldklub. Skal der søges spillercertifikat, så er det B1990 der sørger for at skaffe den til klubben. 

Alle data, som B1990 har om hver enkelt medlem eller klubpersoner, forefindes i datasystemet "kluboffice" som er et særligt tilpasset lagrings-program lavet af DBU(Dansk Boldspil Union) og som også anvendes i forhold til GDPR-forordningen om databehandling.

Oplysninger om kontingentopkrævning findes under linket "kontingent". 

Ved udmelding, kontaktes et bestyrelsesmedlem.

 

Luk